Vrienden van Assendorp

Over Ons

De Vereniging ‘Vrienden van Assendorp’ (VvA) is opgericht in januari 2002. Ze heeft als doelstelling “het bevorderen van het behoud van de historische en karakteristieke kenmerken van de wijk Assendorp (Pierik, Wezenlanden, Stationsbuurt, oud Assendorp), en – in geval van nieuwbouw – het bevorderen van bij die kenmerken passende nieuwbouw”. Bovendien organiseert de VvA voor leden activiteiten die met de doelstelling te maken hebben.

In de afgelopen jaren heeft de VvA een stevige positie in de stad Zwolle verworven. De gemeente, de welstandscommissie, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en natuurlijk particuliere huiseigenaren weten de VvA goed te vinden. De VvA is bij belangrijke bouwontwikkelingen in de wijk steevast gesprekspartner.

De VvA organiseert voor leden activiteiten die met de bovenstaande doelstelling te maken hebben. Tevens reikt de VvA jaarlijks een schildje uit aan iemand die een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van karakteristieke elementen in de wijk Assendorp heeft geleverd.

De VvA heeft inmiddels ongeveer 150 leden. Hoe meer leden, hoe zwaarder de stem van de VvA. U betaalt € 7,00 euro per jaar en ontvangt daarvoor een nieuwsbrief met de ontwikkelingen en een uitnodiging voor een activiteit.

Contact

Naam: Anneke van Snick
Adres: Deventerstraatweg 49
Postcode: 8012 AB
Plaats: Zwolle

Telefoon: 038 - 4214221

E-mail:   info@vriendenvanassendorp.nl