Vrienden van Assendorp

Home

Welkom, het is vandaag Zaterdag, 13 Juli 2024


Dit is de website van de Vrienden van Assendorp.
Assendorp: de leukste en mooiste wijk van Zwolle! 


Over ons

De Vereniging ‘Vrienden van Assendorp’ (VvA), opgericht in januari 2002, heeft als doelstelling “het bevorderen van het behoud van de historische en karakteristieke kenmerken van de wijk Assendorp. Ook organiseert de VvA voor leden activiteiten die met de doelstelling te maken hebben.

In de afgelopen jaren heeft de VvA een duidelijk herkenbare plaats ingenomen. De gemeente Zwolle, de welstandscommissie, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en natuurlijk particuliere huiseigenaren kennen inmiddels de VvA.

 Meer over ons


Actueel

Woensdag 30 maart 2016: jaarvergadering VvA in Wijkcentrum De Enk. Aanvang 20.00 uur. Gastspreker is Peter Riemersma die een voordracht houdt over 100 jaar Venestraat.

Project Spoorzone. Het college van b&w heeft 9 februari 2016 ingestemd met de wensen en beoordelings-criteria voor het ontwerp van de nieuwe busbrug in het stationsgebied. Deze vormen samen met het in maart 2015 vastgestelde programma van eisen en het kwaliteitsboek Spoorzone het uitgangspunt voor de marktpartijen die aan de aanbesteding meedoen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met partners NS, ProRail en DC Vastgoed (eigenaar van het voormalig postsorteergebouw aan de Westerlaan) gewerkt aan de voorbereiding van de aanbestedingprocedure, die dit voorjaar van start gaat. Bij het opstellen van de wensen en beoordelingscriteria zijn ook de waardevolle ideeën meegenomen uit de inspiratiesessie met de stad op 2 december 2015.

De volgende wensen voor de vormgeving van de brug gaan mee naar de aanbesteding (vrij geformuleerd). De busbrug loopt volgens een vloeiende lijn en heeft een elan dat past binnen het stedelijk landschap; Er is aandacht besteed aan het zicht op de brug vanuit de omgeving; De verschillende onderdelen van de brug vormen een harmonieus geheel; Reizigers in de bus hebben uitzicht op de omgeving: het spoor en de stad.

Lees meer bij Nieuws